Cơ cấu tổ chức

Chức năng các phòng ban

1. Giám đốc điều hành

a. Là người có quyền hạn cao nhất, có khả năng quản lý tổ chức, có trình độ và nghiệp vụ cao, tổ chức ký kết các hợp đồng kinh tế, am hiểu sâu sắc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Là người đại diện hợp pháp của Công ty trước pháp luật về mối qua hệ điều hành hoạt động của Công ty.

c. Tìm mọi biện pháp để nâng cao doanh thu cho Công ty. Trực tiếp quản lý bộ máy tổ chức, chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật, có quyền quyết định mọi vấn đề của Công ty.

2. Phòng Kinh doanh

a. Làm nhiệm vụ đảm bảo đầu vào và đầu ra đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Quản lý và theo dõi các công nợ của các đại lý, các nhà phân phối, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty. Trực tiếp giao dịch với khách hàng và lập nên kế hoạch tham mưu với cấp trên,...

b. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty. Gặp khách hàng và ký kết hợp đồng.

c. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện đơn hàng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

d. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, thời gian bàn giao sản phẩm/dịch vụ,…

e. Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng.

3. Phòng Hành chính - Nhân sự

a. Thực hiện một số công việc về chế độ công nhân viên như ký hợp đồng xã hội, bảo hiểm y tế, thuế và các chính sách khác (lương, thưởng,…) đảm bảo quyền lợi cho cán bộ nhân viên theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

b. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

c. Soạn thảo các văn bản, quyết định quản lý và theo dõi việc tổ chức, thực hiện các quyết định đã ban hành.

d. Có nhiệm vụ lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho Công ty. Nâng cao trình độ chuyên môn hóa cho từng cán bộ và là bộ phận đề xuất với ban giám đốc trong việc phân phân bổ vị trí đúng người, đúng việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

e. Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự,…Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

f. Soạn thảo các hợp đồng giao dịch cho đối tác và Công ty. Thực hiện các hoạt động mang tính chất quản trị tiếp tân, văn thư, lưu trữ,...

g. Ghi chép, tính toán phản ánh số liệu hiện có, tình hình sử dụng tài sản, tiền mặt, quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty.

h. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán.

i. Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động kinh doanh. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

4. Phòng Kỹ thuật

a. Là phòng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về lĩnh vực Công nghệ Thông tin của toàn Công ty (bao gồm: hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin) nhằm tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn dữ liệu.

b. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

c. Có 2 bộ phận là bộ phận thiết kế và bộ phận lập trình:

- Bộ phận thiết kế làm các công việc như:

 + Tổng kết các lựa chọn và yêu cầu của khách hàng về website.

 + Thiết kế và tạo các trang web, liên kết.

 + Thử nghiệm các thiết kế.

 + Cài đặt trực tuyến phiên bản cuối cùng và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

- Bộ phận lập trình:

 + Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về mẫu mã sản phẩm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm của Công ty.

 + Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế đồ họa, thiết kế website, Domain, Hosting, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

 + Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề về kỹ thuật chuyên môn.

 + Hỗ trợ nhân viên kinh doanh web, giải đáp thắc mắc, giá cả, kỹ thuật, công nghệ liên quan.

 + Nhận yêu cầu từ nhân viên kinh doanh web, lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, xây dựng, phản hồi website.

 + Quản lý hệ thống mạng nội bộ, phần mềm chuyển giao của Công ty.

 + Quản lý, đăng ký, gia hạn, khắc phục sự cố, sao lưu, phục hồi các vấn đề liên quan đến Domain và Hosting, Email.

 + Quản lý về kỹ thuật các website nội bộ của Công ty.

» Gieo niềm tin, Gặt giá trị «

Đối tác tiêu biểu